Zaloguj  |  Zarejestruj  |  Pomoc
e-sklep odkurzaczy centralnych nr 1 w Polsce
Infolinia: 500 035 555
Twój koszyk: 0 produktów - 0 PLN

Regulamin sklepu

Regulamin zakupów


I. Definicje:

 1. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Europol skompletuje zamówienie i przekaże je dostawcy;
 2. Europol - Andrzej Zgudka „Europol” z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 26, 00-716 Warszawa, NIP: 526-010-62-29, będący właścicielem Sklepu internetowego;
 3. Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu w Sklepie internetowym;
 4. Konto Klienta – konto utworzone przez Klienta, po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym;
 5. Polityka prywatności - dokument określający zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze sklepu internetowego;
 7. Sklep internetowy - sklepie internetowym znajdującym się pod adresem URL: www.beam.com.pl;
 8. Umowa – umowa sprzedaży towaru Klientowi przez Europol

 

II. Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży systemów centralnego odkurzania oraz artykułów i usług montażu z nimi związanych w Sklepie internetowym przez Europol oraz składanie zamówień na produkty i usługi dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, dokonywania przez Klienta zapłaty ceny, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania reklamacji.
 2. Zakupu w Sklepie internetowym może dokonać Klient posiadający konto poczty        e-mail.
 3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Klient dokonując rejestracji oraz, w przypadku składania zamówienia bez rejestracji, w momencie dokonywania zakupu w Sklepie internetowym ma możliwość potwierdzenia faktu zapoznania się z  Regulaminem oraz jego akceptacji w obowiązującej formie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Brak zatwierdzenia Regulaminu uniemożliwia kontynowanie zamówienia.
 4. Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Europol a Klientem.
 5. Żaden przedstawiony przez Sklep cennik ani inne zestawienie cen podane na stronie internetowej, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 kodeksu cywilnego.

 

 

III. Rejestracja Klienta, Konto Klienta

 1. Klient rejestruje się w Sklepie internetowym poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego.
 2. W prawidłowo wypełnionym formularzu rejestracyjnym Klient podaje następujące dane:
 • imię i nazwisko;
 • dane teleadresowe: ulica i numer domu/ lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj  
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • określenie hasła konta;

oraz w przypadku firm podanie Nazwy firmy oraz Numeru NIP

 1. Rejestracja zgodnie z podanymi przez Klienta danymi zostanie potwierdzona poprzez wyświetlenie komunikatu systemu o poprawnym zakończeniu procesu rejestracji.
 2. W wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne lub, gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe i nie zostaną uzupełnione lub poprawione podczas składania zamówienia, Europol zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.
 3. Sklep nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z niepoprawności, nieprawdziwości lub nie aktualności danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, spowodowanych w szczególności, ale nie wyłącznie, przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

 

IV. Zamówienia

 1. Europol zobowiązane jest do dostarczenia Klientowi Towaru zgodnego z zamówieniem i pozbawionego wszelki wad fizycznych lub prawnych.
 2. Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.beam.com.pl.
 3. Zamówienie może zostać złożone po zalogowaniu się przez Klienta na Konto Klienta, o ile Klient zarejestrował się. Klient może dokonać zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 4. Dokonując zamówienia Klient podaje adres dostawy oraz dane niezbędne do wystawienia faktury.
 5. Dodanie produktu do koszyka oraz potwierdzenie zakupu oznacza złożenie zamówienia.
 6. W ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres e-mail podany przy rejestracji. Od tego momentu strony wiąże umowa sprzedaży.
 7. Zapłata za produkty uiszczana jest przelewem bankowym na podany rachunek bankowy Europol w momencie złożenia zamówienia lub w momencie odbioru towaru.
 8. W przypadku wybrania formy płatności przelewem bankowym, Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej Umowy.
 9. W przypadku zmian w zamówieniu bądź innych okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia, Europol informuje Klienta o zaistniałej sytuacji. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie.
 10. Zamówienia Klientów składane mogą być przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, jednakże obsługa złożonych zamówień dokonywana jest przez Europol wyłącznie w dni robocze w godz. od 10.00 do 17.00.
 11. Zamówienie obejmuje:
 • wybór zamawianych towarów lub usług;
 • wybór sposobu dostawy spośród aktualnie dostępnych w Sklepie zgodnie z podaną informacją na stronie internetowej Sklepu;  
 • wskazanie wybranego sposobu płatności;
 • adres, na który ma być wykonana dostawa;
 • dane do wystawienia faktury VAT;
 • kliknąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

 

 1. Podanie prawidłowych danych osobowych w zamówieniu niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru.  Europol nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

 

V. Forma płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • gotówką przy odbiorze (dotyczy towarów z opcja płatności za pobraniem);
 • przelewem bankowym, w takim wypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Europol pełnej kwoty wynikającej ze złożonego zamówienia;
 • płatność ratalna za pośrednictwem Santander Consumer Finanse S.A.

 

 1. Dostawa
 1. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pośrednictwem kuriera. Klient może odebrać towar osobiście w siedzibie Europol.
 2. Europol nie wysyła produktów poza granicę Polski.
 3. Koszty dostawy naliczane są podczas składania przez Klienta zamówienia.
 4. W przypadku wyboru sposobu płatności za pośrednictwem przelewu bankowego oraz w przypadku płatności ratalnej za pośrednictwem Santander Consumer Finanse S.A., wysyłka zamówionego towaru nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty. W przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem, wysyłka nastąpi w ciągu 2 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 6. W przypadku podania przez Klienta błędnego adresu dostawy, Europol nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, przy czym w sytuacjach takich, w szczególności w razie konieczności ponownego wysłania zamówienia lub jego odbioru, wszelkie koszty z tym związane, zostaną zwrócone Europol przez Klienta. Koszty te uiszczone będą w sposób przewidziany oryginalnie dla zamówienia.

 

 1. Ceny
 1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
 2. Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.
 3. Europol zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów i usług w dowolnym momencie. Europol uprawniony jest też do organizowania wedle swojego uznania wyprzedaży i promocji i ustalania ich zasad. Oba te uprawnienia pozostają bez wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed zmianą ceny, wyprzedażą czy promocją.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy.
 2. Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą może odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zgodne ze wzorem, należy przesłać w terminie 14 dni od daty odbioru przesyłki.
 3. W terminie wskazanym w punkcie 1 należy poinformować o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy w dowolnej formie (np. listownie, za pomocą poczty elektronicznej lub faxem). Za dzień odstąpienia od umowy uważa się dzień przesłania powyższych informacji.
 4. Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu, w terminie do 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy.
 5. Europol dokonuje zwrotu ceny towaru oraz kosztu przesyłki wg najniższej stawki przesyłki oferowanej przez Europol. w terminie 30 dni od otrzymania zwróconego towaru.
 6. Koszty odesłania towaru w związku z odstąpieniem od umowy ponosi Klient
 7. Towary powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi przez Klienta w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze. Klient ponosi odpowiedzialność za utratę wartości Towaru od zakupu którego Klient odstąpił.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny nie dotyczy przedsiębiorców i innych podmiotów prawa, które dokonują zakupu towaru lub usługi w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

 1. Niekompletne, niewłaściwie lub zniszczone towary w zamówieniu.
 1. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania sporządzić protokół szkody w obecności kuriera oraz poinformować o tym Europol.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych produktów z zamówieniem lub otrzymania produktów zniszczonych Klient powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu odebrania zamówienia do kuriera, skontaktować się z Europol, aby ustalić sposób dalszego postępowania.
 3. Zgłoszenie przez Klienta niezgodności dostarczonych produktów z zamówieniem Europol rozpoczyna na podstawie wewnętrznych dokumentów i w przypadku, w którym brak zostanie potwierdzony, odeśle nadpłaconą kwotę lub prześle na swój koszt brakujący produkt do Klienta (decyzję o formie podejmuje Klient). Koszt ponownej dostawy pokrywa w tej sytuacji Europol.
 4. Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki.

 

 1. Reklamacje
 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Europol o stwierdzonej niezgodności.
 2. Europol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystywania oferowanych produktów niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem.
 3. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres Europol lub przesyłając skan pisma na adres poczty e-mail Europol. Europol informuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 4. Klient powinien odesłać towar na adres Europol w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji, zgodnie z podanymi wskazówkami.
 5. Europol w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Europol przesyła Klientowi produkt pozbawiony wad bądź zwraca Klientowi wartość zamówienia.
 7. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 1984 nr 53, poz. 272, z późn. zm.).

 

 1. Zwrot należności Klienta.
 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Europol do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych.
 2. Europol dokona zwrotu pieniędzy  przy użyciu tej samej formy płatności jakiej Klient użył w celu zapłaty za Towar chyba że Z Klientem zostanie uzgodniona inna forma zwrotu pieniędzy.
 3.  

 

 1. Ochrona danych
 1. Europol zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy rejestracji oraz podczas składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sklepowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Europol w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 2. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Europol w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie internetowym. Klient wyraża również zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 3. Klienci Sklepu internetowego maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.  
 4. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.

 

 1. Prawa Autorskie
 1. Strona internetowa Sklepu internetowego oraz wszelkie zawarte na niej zdjęcia i projekty są chronione prawem autorskim.
 2. Wszelkie prawa nieprzyznane Klientowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone.
 3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Sklepu, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych: reprodukcji, kopiowania, przekazywania, dystrybuowania lub przechowywania części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu internetowego, o ile nie zostało zastrzeżono inaczej Regulaminie.


XVI. Postanowienia końcowe

 1. Europol nie ponosi odpowiedzialności za skutki siły wyższej, które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Europol.
 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień w Regulaminu nie ma na celu naruszenia jakichkolwiek praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem zastosowanie znajdą stosowne przepisy prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Regulamin udostępniany jest na stronie http://www.beam.com.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

 

 

 

 

 

………………………………..

(miejscowość, data)

 

 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU – odstąpienie od umowy

 

Do: Andrzej Zgudka „Europol” z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 26, 00-716 Warszawa, NIP: 526-010-62-29, email……………………….. tel ……………………….

 

 

Numer zamówienia: ……………….

Data zamówienia: ………………………

Numer faktury/ paragonu: ……………

 

Imię i nazwisko: ……………..

Adres: ……………….

Telefon: …………………….

e-mail: …………….

 

Zwracany Towar:

Nazwa towaru

ilość

Cena brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

(czytelny podpis Klienta)

 

 

 

FORMULARZ REKLAMACJI

 

Do: Andrzej Zgudka „Europol” z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 26, 00-716 Warszawa, NIP: 526-010-62-29, email……………………….. tel ……………………….

 

 

 

Numer zamówienia: ……………….

Data zamówienia: ………………………

Numer faktury/ paragonu: ……………

 

Imię i nazwisko: ……………..

Adres: ……………….

Telefon: …………………….

e-mail: …………….

 

Opis Towaru:

Nazwa towaru

ilość

Cena brutto

Opis wad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z powyższym proszę o: ……………………………..

 

 

 

………………………………….

(czytelny podpis Klienta)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dealer nr 1 w Polsce